ΒΑΣΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 05/2010, ΕΣΟ: 55611 | Fide: 42134960

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
Παλαιότερα -