ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 12/2013, ΕΣΟ: 55612 | Fide: 42143330 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
Παλαιότερα -