ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Η/Γ: 10/2001, ΕΣΟ: 55613 | Fide: 42143098 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1420 13
2022A 1168 1
2021B 1157 5
2021A - 0
Παλαιότερα -