ΓΑΛΕΑ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ

Η/Γ: 05/2009, ΕΣΟ: 55622 | Fide: 42143209 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
Παλαιότερα -