ΜΟΛΣΟΝ ΡΕΓΓΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ

Η/Γ: 06/2007, ΕΣΟ: 55623 | Fide: 42143233 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 3
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
Παλαιότερα -