ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΡΙΣΤΗ

Η/Γ: 07/2005, ΕΣΟ: 55626 | Fide: 42143080 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 844 5
2022A 800 14
2021B 800 6
2021A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι