ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ

Η/Γ: 06/2014, ΕΣΟ: 55627 | Fide: 42143578

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι