ΖΕΡΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 09/2013, ΕΣΟ: 55634 | Fide: 42143470 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 960 12
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
Παλαιότερα -