ΜΙΧΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Η/Γ: 09/2007, ΕΣΟ: 55640 | Fide: 25850539 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1117 0
2021B 1117 6
2021A - 0
Παλαιότερα -