ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 09/1995, ΕΣΟ: 55641 | Fide: 42143160 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1179 0
2021B 1179 7
2021A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι