ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΡΜΗΣ

Η/Γ: 11/2006, ΕΣΟ: 55647 | Fide: 42143420 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι