ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 04/2015, ΕΣΟ: 55650 | Fide: 42143500 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
Παλαιότερα -