ΠΕΖΙΚΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η/Γ: 06/2013, ΕΣΟ: 55651 | Fide: 42143497 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 997 1
2023Α 943 11
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
Παλαιότερα -