ΡΑΠΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Η/Γ: 06/2014, ΕΣΟ: 55653 | Fide: 42143543 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 830 12
2023B - 1
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
Παλαιότερα -