ΣΑΡΣΕΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 09/2004, ΕΣΟ: 55656 | Fide: 42143551 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1540 40
2023Α 1432 45
2022B 1315 20
2022A 1051 3
2021B 1049 7
2021A - 0
Παλαιότερα -