ΙΑΤΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 12/2002, ΕΣΟ: 55662 | Fide: 42143640 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1436 10
2023Α 1357 4
2022B 1347 9
2022A 1183 3
2021B 1154 5
2021A - 0
Παλαιότερα -