ΙΑΤΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 12/2002, ΕΣΟ: 55662 | Fide: 42143640 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1347 9
2022A 1183 3
2021B 1154 5
2021A - 0
Παλαιότερα -