ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 05/2009, ΕΣΟ: 55663 | Fide: 42144140 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1149 12
2021B 1168 5
2021A - 0
Παλαιότερα -