ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Η/Γ: 03/2008, ΕΣΟ: 55665 | Fide: 42143780 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
Παλαιότερα -