ΔΟΜΟΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 05/1989, ΕΣΟ: 55673 | Fide: 42144752 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1238 5
2023Α 1222 0
2022B 1222 5
2022A - 3
2021B - 0
Παλαιότερα -