ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 06/1972, ΕΣΟ: 55676 | Fide: 25877259 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1293 0
2022B 1293 9
2022A - 4
2021B - 0
Παλαιότερα -