ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 02/1980, ΕΣΟ: 55678 | Fide: 42144116 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 981 3
2023B 996 1
2023Α 977 5
2022B 992 6
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι