ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 02/1980, ΕΣΟ: 55678 | Fide: 42144116

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι