ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η/Γ: 07/2013, ΕΣΟ: 55688 | Fide: 42145554 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1012 6
2022B 952 7
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -