ΠΡΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 12/2012, ΕΣΟ: 55701 | Fide: 42145619 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 830 9
2023B - 4
2023Α - 3
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι