ΚΑΡΠΕΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 02/2012, ΕΣΟ: 55704 | Fide: 42158192 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 943 24
2023Α 877 6
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -