ΒΟΥΒΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 06/2015, ΕΣΟ: 55707 | Fide: 42146402 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -