ΒΟΥΒΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 06/2015, ΕΣΟ: 55707 | Fide: 42146402 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 4
2023B - 4
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -