ΓΚΡΙΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Η/Γ: 09/2009, ΕΣΟ: 55712 | Fide: 42146364 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -