ΜΠΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 05/1956, ΕΣΟ: 55714 | Fide: 42151465 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -