ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 12/2011, ΕΣΟ: 55715 | Fide: 42157579 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -