ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Η/Γ: 08/2012, ΕΣΟ: 55718 | Fide: 42148030 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -