ΚΑΝΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Η/Γ: 04/2014, ΕΣΟ: 55719 | Fide: 42146186 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -