ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 05/1967, ΕΣΟ: 55720 | Fide: 42153905 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -