ΙΧΤΙΓΙΑΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 08/2017, ΕΣΟ: 55722 | Fide: 42146160 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -