ΙΧΤΙΓΙΑΡΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Η/Γ: 03/2014, ΕΣΟ: 55723 | Fide: 42146151 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -