ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 02/2012, ΕΣΟ: 55725 | Fide: 42146275 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -