ΒΑΡΔΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 12/2009, ΕΣΟ: 55728 | Fide: 42144639 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 3
2021B - 0
Παλαιότερα -