ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 55729 | Fide: 42145821 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -