ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ

Η/Γ: 03/2011, ΕΣΟ: 55730 | Fide: 42146038 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -