ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 08/2011, ΕΣΟ: 55735 | Fide: 42145635 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 3
2022A - 3
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι