ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 02/1974, ΕΣΟ: 55738 | Fide: 42161525 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -