ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 07/2000, ΕΣΟ: 55742 | Fide: 42151724 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1282 19
2023Α 1234 5
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -