ΚΑΛΙΚΑΝΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

Η/Γ: 11/2009, ΕΣΟ: 55747 | Fide: 42118514 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1132 1
2023Α 1099 12
2022B 1052 0
2022A 1052 5
2021B - 0
Παλαιότερα -