ΚΑΛΙΚΑΝΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

Η/Γ: 11/2009, ΕΣΟ: 55747 | Fide: 42118514 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1052 5
2021B - 0
Παλαιότερα -