ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Η/Γ: 08/2013, ΕΣΟ: 55754 | Fide: 42144272 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1085 11
2023Α 1127 29
2022B 994 29
2022A - 4
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι