ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Η/Γ: 08/2012, ΕΣΟ: 55760 | Fide: 42144345

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
Παλαιότερα -