ΖΙΑΠΑΣ ΡΟΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 04/2008, ΕΣΟ: 55762 | Fide: 42147042 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 1
2021B - 0
Παλαιότερα -