ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 06/1979, ΕΣΟ: 55775 | Fide: 42148111 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1153 0
2023B 1153 0
2023Α 1153 0
2022B 1153 0
2022A 1153 7
2021B - 0
Παλαιότερα -