ΒΕΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 02/1987, ΕΣΟ: 55789 | Fide: 42145341

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 3
Παλαιότερα -

Σύλλογοι