ΜΑΡΚΟΖΑΝΕΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

Η/Γ: 03/1990, ΕΣΟ: 55790 | Fide: 42145325 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι