ΜΠΡΑΧΟΛΛΙ ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 11/1999, ΕΣΟ: 55792 | Fide: 42145317 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 982 0
2022A 982 6
2021B - 2
Παλαιότερα -

Σύλλογοι