ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η/Γ: 07/2000, ΕΣΟ: 55793 | Fide: 42145333 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1318 5
2023B 1263 5
2023Α 1287 2
2022B 1269 20
2022A 1123 10
2021B - 2
Παλαιότερα -

Σύλλογοι