ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η/Γ: 07/2000, ΕΣΟ: 55793 | Fide: 42145333 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1287 2
2022B 1269 20
2022A 1123 10
2021B - 2
Παλαιότερα -

Σύλλογοι