ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΓΙΟΥΚΟ

Η/Γ: 02/2014, ΕΣΟ: 55794 | Fide: 42146054 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -